Trang chủ » Triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp hướng đến Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V

ngày 27/12/2022 | 11:13 GMT + 7

Triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp hướng đến Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V

Đăng ký diễn giả trong Hoạt động giao lưu truyền cảm hứng khởi nghiệp cho các học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục. Thực hiện kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp hướng đến Ngày hội khởi nghiệp quốc gia lần thứ V, Bộ giáo dục và đào tạo tổ chức chuỗi hoạt động giao lưu truyền cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh sinh viên trên 20 trường Đại học, 10 trường Phổ thông tại các địa phương trong cả nước từ 15/12-15/3/2023.
Chủ trì hoạt động: Vụ giáo dục công tác học sinh sinh viên.